დროებითი მიღების ვადის გასვლა

Erlöschen vorläufige Aufnahme